Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Dit item is verlopen op 23-11-2017.

Wijziging vaststelling
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 29 augustus 2017 is vastgesteld:

  • Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2017

De Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis of zijn daar verkrijgbaar tegen de geldende legeskosten. U kunt ook de Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen vinden op www.westvoorne.nl onder Organisatie > Regelgeving.

Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Vraag voor politie of wijkbeheer?

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Benieuwd naar de WOZ waarde van een woning?  Raadpleeg: mijnwozwaarde

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen