Volg ons ook op social media   Facebook afbeelding twitter logo Rss feed


Gemeentehuis en milieustraat tweede pinksterdag gesloten

Wijziging restvuil ophalen
De inzameling van restvuil op maandag 5 juni vervalt. Deze inzameling vindt nu plaats op zaterdag 3 juni. Wilt u ervoor zorgen dat uw minicontainer uiterlijk om 7.30 uur aan de weg staat?

 Als u afval naar de milieustraat wilt afvoeren, dan kunt u daarvoor in nu ook terecht op: dinsdag 6 juni van 8.00 tot 11.30 uur en de gebruikelijke dagen; donderdag 8 juni 18.00-19.30 uur, vrijdag 9 juni van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag 10 juni van 9.00 - 12:00 uur.


Vacatures  Wilt u een taxatieverslag van uw eigen woning? Ga naar: taxatieverslag online
WOZ waarde

Benieuwd naar de WOZ waarde van een woning?  Raadpleeg: mijnwozwaarde


ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting